Створення сайту

Створення сайту

Створення сайту і основи Web-дизайну

Курс дистанційного навчання:

Модуль 3 (1 кредит): Комп’ютерні мережі

Тема 3.1: Мережні технології. Локальні обчислювальні мережі

Тема 3.2: Мережні технології. Глобальні мережі (WAN)

Тема 3.3: Прикладні програми для створення Веб-сайтів

Тема 3.4: Застосування Інтернет в економіці і захист інформації

3.3. Прикладні програми для створення Веб — сайтів

3.3.1. Створення Web — сайту. Основи Web-дизайну

Навіщо потрібен сайт?

Web-сайт — це Ваша електронна офіс. Сайти створюються для різних цілей. Але так як Інтернет став середовищем для економічної діяльності, то сайти в основному створюються для ведення бізнесу, тобто отримання прибутку.

Відомо, що в даний час існує два основних напрямки використання Інтернет в бізнесі: Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу для ведення бізнесу (господарської діяльності) поза електронних мереж і Internet як інструмент ведення електронного бізнесу, заснованого на принципах мережевої економіки.

У першому випадку сайти створюються для формування іміджу компанії, ведення ефективної реклами та маркетингових досліджень з метою пошуку нових покупців і збільшення обсягу продажів, а також для інформаційної та сервісної підтримки клієнтів. Крім того, сайти можуть бути використані в якості інформаційних каналів обміну інформацією з партнерами. Сайти також використовуються як засіб підтримки очного і заочного навчального процесу та підвищення кваліфікації за певним курсом.

У другому випадку — сайти виконують всі вищевказані функції і, крім того, є інструментом ведення електронного або мережевого бізнесу. В цьому випадку сайти виконують функції торгових майданчиків, до яких відносяться: Інтернет — біржі, аукціони і. т.д.

Сайти розроблено для надання фінансових послуг (онлайнові платіжні системи, обмінні пункти і т.п.) і так далі. Крім того, сайти необхідні при дистанційному навчанні, яке є однією з форм здобуття вищої освіти. Таким чином, ведення електронного бізнесу (електронної комерції) без сайту не представляється можливим (дивіться основні моделі електронного бізнесу).

Що таке сайт?

Web — сайт — це набір Web-сторінок пов’язаних між собою гіперпосиланнями. Web-сторінки або гіпертекстові документи являють собою текст, в якому містяться спеціальні команди, звані тегами (tags). Ці теги забезпечують форматування елементів сторінки і дозволяють розміщувати на ній графічні об’єкти, малюнки, гіперпосилання і т.д.

Web-сторінки створюються за допомогою спеціальної мови HTML. HTML або Hyper Text Markup Language є мовою розмітки гіпертексту, розмітка здійснюється за допомогою тегів. Сьогодні крім HTML застосовуються і інші мови розмітки: WML, XML.

В даний час для створення інтерактивних сайтів застосовуються різні сучасні технології: PHP, ASP, Perl, JSP, CSS, бази даних DB2, MsSQL, Oracle, Access і т.д. Сучасні сайти, як правило, керовані сайти, тобто сайти, які оснащені CMS (система керування контентом — Content Management Systems).

Керовані сайти створюються розробниками для того, щоб інформаційну підтримку та супровід сайту (наприклад, оновлення змісту або контенту сайту) міг здійснювати сам власник сайту.

Як здійснюється передача Web-сторінок в мережі Інтернет?

Можливість роботи з Web-сторінками забезпечує один з видів сервісу Internet, який називається World Wide Web або скорочено WWW. В основу World Wide Web був покладений протокол прикладного рівня http, який забезпечує прийом і передачу Web-сторінок.

WWW працює за принципом клієнт-сервери: сервери Internet, за запитом клієнта, який здійснюється за допомогою Web-броузера, встановленого на комп’ютері користувача, направляють йому копії документів. Отримавши витребувані документи, Web-броузер ПК користувача, інтерпретує дані і відображає зміст документів на екрані.

Для створення Веб-сайту компанії необхідно:

 • визначити мету створення сайту;
 • розробити ТЗ;
 • зареєструвати домен сайту в певній зоні (com, ru, ua, net і т.д.);
 • розробити сайт;
 • розмістити сайт на хостингу;
 • зареєструвати в пошукових системах і тематичних каталогах;
 • виконати пошукову оптимізацію сайту;
 • здійснювати постійну підтримку сайту.

Визначення мети створення сайту

Сайти створюються для різних цілей, наприклад: для ведення електронного бізнесу, для підтримки навчального процесу, для надання інформації, надання фінансових послуг і т.д.

Розробка технічного завдання

В технічному завданні враховуються всі етапи розробки та супроводу сайту, цілі і призначення сайту, його дизайн, методи навігації, вказується мова розмітки сторінок і т.д.

Зазвичай сайт повинен включати:

 • Інформацію про компанії, реквізити: поштова адреса. Телефон, адреса електронної пошти.
 • Каталог пропонованої продукції або послуг.
 • Інформаційний розділ (новини, статті, аналітичні огляди по тематиці пропонованої продукції або послуг).
 • Гостьову книгу.
 • Способи оплати.
 • Лічильники числа відвідувачів (лічильники рейтингів).

Реєстрація домену

Реєстрація домену здійснюється в обраній користувачем зоні ua, ru, com, net, info і так далі. Залежно від призначення сайту вибирається його зона реєстрації. Для реєстрації сайту бажано вибрати домен другого рівня, наприклад www.lessons-tva.info, хоча можна працювати і з доменом третього рівня.

Домен другого рівня реєструється у реєстратора — організації що займається адмініструванням доменних імен, наприклад Реєстрація доменів. Домен третього рівня отримується, як правило, разом з хостингом у хостингової компанії. Ім’я сайту вибирають виходячи з виду діяльності, назви компанії або прізвища власника сайту.

Розробка сайту — найважливіший етап створення сайту

Розробка сайту це складний і трудомісткий процес. При розробці сайту необхідно приділяти велику увагу вмісту, структурі і дизайну (графічного оформлення) Web-сторінок, а також структурі Web-сайту і методам навігації по Web-сайту.

Головне на сайті — це його зміст або контент, структурованість інформації, навігація, а потім графічне оформлення або дизайн сайту. Іншими словами дизайн сайту визначається вмістом матеріалів, які будуть на ньому публікуватися.

Для розробки сайту використовуються різні засоби: конструктори сайтів (дизайнери), WebCoder 1.6.0.0, професійні програми: Macromedia HomeSite Plus v5.1 for Windows XP, Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage і т.д. Для створення сайтів доцільно використовувати редактори російською мовою Macromedia Dreamweaver 8.0.1 або FrontPage 2003.

У редакторі FrontPage існують майстри, які дозволяють легко створювати Web-сайт, і шаблони Web-сторінок і Web-вузлів, що містять розмітку (структуру) і дизайн необхідні для швидкого створення як Web-сторінок, так і Web-сайтів. За допомогою FrontPage можна також створювати Web-сторінки і Web-сайти на базі порожньої сторінки і порожнього Web-вузла.

При створенні сайту необхідно оптимізувати його для пошукових систем, так як цільовий відвідувач приходить на сайти в основному з пошукових систем, тому необхідно прагнути до високого рейтингу в пошукових системах.

Особливу увагу необхідно приділяти таким мета — тегами як Тitle (заголовок), Keywords (ключові слова) і Description (опис), а також розташуванню ключових слів в тексті Web-сторінок.

Розміщення сайту на хостингу

Один з найважливіших етапів створення сайту є розміщення його на хостингу. Веб-хостинг — це місце для розміщення сайту на сервері в мережі Internet, який надає доступ до Web-сторінок відвідувачам сайту. Сервери пропонують як платні, так і безкоштовні хостинги. Відмінність цих хостингів складається в якості наданих послуг. Для навчання вибирайте безкоштовні хостинги і тільки після набуття навичок ведення електронного бізнесу або комерції, розміщуйте свої сайти на платних хостингах.

Для розміщення сайту на хостингу необхідно зареєструватися на одному з серверів, який надає послуги з розміщення. Інтернет-адреса або доменну адресу сайту залежить від того, який Ви рівень домену придбали. При роботі в Internet використовуються не доменні імена, а універсальні покажчики ресурсів, звані URL (Universal Resource Locator).

URL — це адреса будь-якого ресурсу (документа, файлу) в Internet, він вказує, за допомогою якого протоколу слід до нього звертатися, яку програму слід запустити на сервері і до якого конкретного файлу слід звернутися на сервері. Загальний вигляд URL: протокол: // хост-комп’ютер / ім’я файлу (наприклад, http://www.lessons-tva.info/book.html).

Для завантаження файлів сайту на сервер можна використовувати файловий менеджер (команду завантажити) з розділу управління сайтом на сервері, на якому Ви розміщуєте сайт. Спочатку за допомогою файлового менеджера створіть на сервері директорію (папку), в яку будете поміщати файли або виберіть готову папку на сервері.

Завантажити файли на сервер можна і за допомогою браузера (Internet Explorer) по протоколу ftp, наприклад ftp://www.lessons-tva.info/. Далі з’явиться діалогове вікно із запитом ввести пароль, після введення пароля і натиснення кнопки "ОК" у вікні перегляду будуть відображені всі Ваші директорії на сервері.

Далі відкрийте папку, де будуть розміщені файли сайту і скопіюйте їх туди одним з методів. Адреса FTP-сервера вказується в персональних даних, які ви отримаєте після реєстрації на сервері. Щоб з’єднання по FTP-протоколу відбувалося швидше необхідно попередньо увійти в свій аккаунт по протоколу http.

Але найкраще для завантаження файлів використовувати WC або Total Commander для цього в меню "МЕРЕЖА" вибрати команду "Нове FTP — з’єднання" і в діалоговому вікні "з’єднатися" ввести FTP-адресу (наприклад, ftp://www.lessons-tva.info/). Потім за запитом ввести пароль і на одній з панелей WC з’являться папки, розташовані на сервері, в одну з них необхідно помістити (скопіювати) файли.

Далі Ви назвіть цьому з’єднанню і збережіть його. Це ім’я буде поміщено в опцію "З’єднатися з FTP-сервером" в меню "МЕРЕЖА". При повторному з’єднанні (наприклад, при оновленні сторінок) Ви вибираєте це ім’я, далі на запит вводите пароль і з’єднуєтеся з Директорією, в якій знаходяться сторінки і файли вашого сайту.

Реєстрація сайту в пошукових системах і тематичних каталогах

Після розміщення сайту на хостингу необхідно зареєструватися в пошукових системах і тематичних каталогах Yahoo, Rambler, Апорт і (адреси реєстрації знаходяться на сторінці http://www.lessons-tva.info/favorite.html) І здійснити розкрутку сайту. Для розкрутки застосовуються різні засоби.

Контроль відвідуваності сайту здійснюється за лічильниками. Пошукові машини, як правило, мають рейтингові системи, які ранжирують ресурси по їх відвідуваності. Для участі в рейтингу встановіть на головній сторінці свого сайту лічильники рейтингів.

Підтримка і регулярні оновлення (розвиток) сайту

Далі Ви повинні здійснювати підтримку і регулярні оновлення сайту. Причому чим частіше Ви будете оновлювати інформацію на сайті, тим більше буде цільових відвідувачів сайту і природно споживачів Вашої продукції або послуг.

© Навчання в інтернет,. Ткаченко В.А. Зворотній зв’язок

Джерело: Створення сайту

Розробка веб дизайну сайту

ВЕБ ДИЗАЙН

Веб-дизайн (web disign) — це процес веб-розробки, область дизайну, спрямоване на проектування, розробку і дизайн веб інтерфейсів для додатків і веб-сайтів. Крім художньої складової, веб-дизайн включає в себе логічну структуру веб-сторінок, продумує зручність подальшого використання сайту або програми (юзабіліті). Якщо ви хочете замовити сайт — то ви знайшли кращу веб студію.

ЧОМУ ВАМ НЕОБХІДНО ЗАМОВИТИ САЙТ

Надайте інформацію про свої послуги, продукцію, сервісах, що приверне потенційних покупців.

Розширюйте присутність на ринку за допомогою онлайн інструментів.

Формування та підтримка швидко впізнаваного, образу сучасної компанії.

"Будувати бізнес без web сайту,

це все одно що підморгувати жінці

в повній темряві.

Ви знаєте, що робите, а вона — ні."

Стюарт Хендерсон Брітт

ЗАВДАННЯ ВЕБ САЙТУ

Надання інформації Клієнти відвідують веб сайт компанії, щоб отримати первинну інформацію про неї.

Отримання нових клієнтів з пошукових запитів. Клієнт отримує можливість знайти потрібний йому товар або послугу, не встаючи з дивана.

Пряма реклама продукту / товару / послуги Економія на стандартних засобах реклами та просування товару. Ваш сайт працює 24/7 і постійно приносить нових клієнтів.

Взаємодія з соціальними мережами.Робота над позитивним іміджем компанії. Залучення клієнтів з соцмереж.

КОМУ ПОТРІБНО СТВОРЕННЯ ВЕБ САЙТУ?

Компаніям тільки виходять на ринок і які відчувають гостру потребу в донесенні інформації про свої товари і послуги до цільової аудиторії обов’язково потрібно замовити сайт.

Компаніям, що виводить на ринок продукт або послуги, або бажаючих розповісти про вже існуючих.

з історією, які давно існують на цьому ринку і розуміють, що для того щоб розвиватися і збільшувати дохід, потрібно змінюватися разом з ринком

хто хоче збільшити свій дохід. І усвідомлює, що віртуальна реальність не просто стала серйозним ринком збуту, а й стрімко зростає поглинаючи інші ринки.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ, ПИШІТЬ, ОСТАВЛЯЙТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЧЕРЕЗ САЙТ,

Ми розробили ВЕБ ІНСТРУМЕНТ ВАШОГО УСПІХУ

Разом зробимо ще один крок до вашого успіху і фінансового процвітання.

Почати діяти — замовити сайт

Уявімо, що ви вже вирішили замовити сайт у нас, в MindRepublic. В результаті, в залежності від обраних опцій, ви отримаєте:

Сучасний швидкий веб інструмент з унікальним дизайном і набором потрібних вам функцій. Який стане вашим ефективним представництвом в інтернеті. Дасть можливість залучати нових клієнтів, швидко і просто поширювати, демонструвати публікувати необхідну Вам інформацію. Підвищить престиж компанії, її авторитет і впізнаваність. Продемонструє ваш професіоналізм.

Не важливо, який із способів зв’язку з нами здасться Вам найбільш комфортним: Ви можете зателефонувати по телефону 495 227 3006, написати нам електронного листа або відправити повідомлення через форму контактів нижче — наші фахівці дадуть відповідь максимально оперативно.

Ми розглянемо її дуже оперативно

Подивіться наше відео про те, чому так важливо замовити сайт і як розробка веб дизайну сайту допоможе просуванню вашого бізнесу.

Розробка веб дизайну сайту — вкрай важливий крок на шляху до вашого успіху. Замовте у нас розробку веб дизайну сайту від 80 000 руб. — ви отримаєте сучасний, потужний, ефективний інструмент для отримання доходу.

Приклади наших робіт в категорії веб-дизайн.

Розробка веб дизайну сайту

Розробка веб дизайну сайту

Сьогодні розробка веб дизайну сайту — це не просто частина роботи над вашим фірмовим стилем. Ваш веб ресурс — це перше місце, куди завітають ваші потенційні клієнти, якщо захочуть дізнатися про вас побільше. І від нього ж залежить, чи захочуть вони взагалі дізнатися про вас побільше. Розуміючи це, наша веб студія робить один з основних акцентів саме на послуги веб дизайну сайтів.

Веб-сайт — це віртуальне обличчя бренду, будь ви інтернет-магазином або адвокатською компанією. Від кожної дрібниці, з якої буде складатися вигляд вашого сайту, складається образ вашої компанії, і важливо правильно, чітко і зрозуміло донести до споживачів ідею вашого бренду. Це залежить як від зовнішнього вигляду кожного з елементів веб-сайту, так і від його наповнення. Наша веб студія знає, як створити такий веб сайт, який буде відображати саме вашу індивідуальність і стане найпотужнішим інструментом у розвитку вашого бізнесу. Будьте впевнені, якщо ви вирішили замовити сайт у нас — ви отримаєте веб інструмент з унікальним дизайном і полним набором інструментів для його просування та розвитку!

Залежно від ваших потреб і переваг, студія веб дизайну Mindrepublic пропонує вам програмну начинку будь-якої складності: вам може бути досить інформаційного листка, а якщо немає — ми перетворимо ваш веб-сайт в цілу структуру, з якої буде можливо захопити всі сфери взаємодій з вашими клієнтами. При індивідуальному підході до кожного клієнта ми незмінно прагнемо зробити будь-який функціонал сайту зручним, доступним і швидким в роботі для вашої аудиторії.

Приклади послуги дизайну сайтів

Розробка веб дизайну сайту Розробка веб дизайну сайтуРозробка веб дизайну сайту

Студія веб дизайну Mindrepublic пропонує послуги дизайну сайту.

Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна розробка веб дизайну сайту, зволікати більше не можна. Щоб завоювати світ довіру і любов споживачів, недостатньо просто випустити якісний товар на ринок — потрібно створити навколо нього максимальний ажіотаж, дати максимум інформації, яка розповість про продукт і приверне до нього увагу. Тому для кожної компанії, незалежно від її розмірів, вже на перших етапах найкраща реклама — це серйозний, якісний, сучасний сайт. Якщо він у вас вже є, подумайте, чи не потребує він в оновленні — застарілий і незручний сайт може відштовхнути клієнтів, і разом з погіршенням іміджу постраждають ваші продажі.

Унікальні дизайни сайтів

Google говорить, що в світі більше мільярда сайтів. Успішні сайти задають все нові і нові тренди і самі ж їм слідують. Ми стежимо за всіма актуальними тенденціями, але виділитися з усього цього мільярда або хоча б тисяч — погодьтеся, складно. Хтось намагається вижити, слідуючи моді і пливучи за течією. Так виникає шаблонність, яка замилює очі клієнту, втомленому від одноманітності всього, що бачить в інтернеті.

А хтось, з огляду на всі актуальні фішки веб дизайну, використовує їх так, щоб, зберігши свою персональну ідею, не втратити і тієї простоти і зручності, які укладені в кращих із трендів.

Так чинимо і ми, пропонуючи вам самий сучасний і актуальний дизайн сайту не на шкоду вашій індивідуальності і орієнтуючись саме на ваш контент. У дизайні інтернет сайту грає велику роль кожен елемент, тому що навіть така, здавалося б, дрібниця, як колір кнопок call-to-action може сприяти збільшенню конверсій. Про це ми писали в статті. (Колірна гамма сайту) Залежно від того, для яких цілей ви будете використовувати свій сайт, ми можемо створити для вас сайт-візитку, посадкову сторінку (landing page) і сайт інтернет-магазину і запропонуємо індивідуальний дизайн, який буде співвідноситися з фірмовим стилем вашого бренду.

Який веб сайт підходить для досягнення ваших цілей:

Стильним відображенням вашого бізнесу може стати сайт візитка. Задумка проста — частіше за все, це одна сторінка, на якій клієнт може відразу побачити все йому необхідне — опис компанії і товарів або послуг і контакти організації. Відмінне рішення для компанії, що робить перші кроки. Такі сайти, як правило, не дороги у виробництві, проте односторінкові сайти складніше просувати в плані SEO (пошукової оптимізації). Тому, якщо вам важливо замовити сайт для подальшого просування, ми рекомендуємо вибрати більш розгорнутий варіант веб ресурсу.

посадкова сторінка (Landing page) — це, в більшості випадків, теж утворять єдиний сайт, розділений на візуальні блоки. Основна спрямованість Лендінгем Пейдж — мотивація відвідувача на вчинення певних дій. Наприклад, купівля, реєстрація, установка демо-версії. До речі, ви можете прочитати статтю по темі «Скільки коштує Лендінгем Пейдж».

Інтернет магазин — тепер не потрібно витрачатися на оренду оффлайн магазину, люди вже звикли купувати послуги і товари онлайн. Інтернет-магазини містять каталог товарів з цінами, описом товару, якісними фотографіями (іноді і 3D фото або відео оглядами товарів). Користувачі можуть зареєструватися, самостійно оформити замовлення і доставку.

Якщо ви хочете організувати гурток за інтересами в віртуальному просторі, вам знадобиться інформаційний сайт, який ви зможете наповнити безліччю вкладок, розділів, переходів, галереями … Подумайте, в чому б могла полягати особливість вашого проекту, що можна привнести нового і цікавого в цю тему? А ми допоможемо втілити проект вашої мрії. Наприклад, наша студія веб дизайну створила такий портал — Motowave.ru, де зібрана унікальна карта мотосервіси і мотошкола Росії.

Розробка веб дизайну сайту. Основні критерії.

Узагальнюючи невичерпний потік можливостей веб-дизайну для вашого бізнесу, можна виділити такі критерії, яким буде відповідати ваш успішний і прибутковий веб-сайт:

1. Унікальність дизайну сайту, нестандартний підхід і цікаві рішення, які будуть ефективно відбивати діяльність вашої компанії. У нас ви можете сміливо замовити сайт з унікальним дизайном;

2. Не забуваємо про контент! Дизайн — не лише форма, а й зміст, який повинен бути максимально цікавим, зрозумілим і корисним для потенційного клієнта. Здорово, якщо крім здійснення продажів, ви створите такий контент, яким клієнти захочуть поділитися зі своїми друзями в соціальних мережах — це можуть бути різні корисні статті та посилання;

3. Ваш бізнес ніколи не повинен зупинятися в своєму розвитку. Тому наші програмісти і дизайнери створять для вас грамотну верстку, оптимізацію коду і таку архітектуру сайту, яка швидше приверне увагу пошукачів і буде піднімати сайт до перших сторінок по ключових запитах. Нас вибрали вже більше 40 компаній, які вирішили замовити сайт в нашій веб студії;

4. Широкий спектр функціональності — можливість замовити сайт під ключ;

5. Наявність UX-мікро (Невеликі фішечки, непомітно полегшують користувачеві роботу з вашим ресурсом.

6. Доменне ім’я (Адреса) сайту має легко вимовлятися і запам’ятовуватися. Це і є якісні послуги дизайну сайтів.

Веб студія MindRepublic з великою відповідальністю підходить до виконання свого завдання, до послуги дизайну сайтів, тому що веб-дизайн включає в себе не тільки сучасні технології та інтернет-маркетинг, але і такі аспекти, як психологія, почуття і настрій, за створення якого відповідальний саме веб-дизайн. Створюючи емоції, ми створюємо для вас по-справжньому продає сайт.

Давайте разом створимо найкращий сайт під ключ у вашій галузі! Для цього заповніть бриф або зателефонуйте нам по телефону 8 495 227 3006 і ми обговоримо, як ми це зробимо.

Ми підготували для вас інфографіку про 50 найважливіших функцій, які повинні бути присутніми на веб сайті і враховуватися при розробці веб дизайну сайту під ключ.

Джерело: Розробка веб дизайну сайту

Розробка і створення дизайну сайту

Розробка дизайну сайту

Створення дизайну сайту — приклади робіт

 • Розробка і створення дизайну сайту
 • Розробка і створення дизайну сайту
 • Розробка і створення дизайну сайту
 • Розробка і створення дизайну сайту
 • Розробка і створення дизайну сайту
 • Розробка і створення дизайну сайту
 • Прототип і навігація Послуга створення дизайну сайту ув’язана з завданнями даного бізнесу, створити кращий інтерфейс — це технічну частину наділити в графіку. Розробку кожного макета сайту ми починаємо з опрацювання нової концепції інтернет представництва. Готуємо інтерактивний прототип, виділяємо смислові групи і конверсійні блоки
 • Індивідуальна розробка Створення концепції зовнішнього вигляду нового сайту компанії ми починаємо з відтворення цікавого варіанту візуального відображення головної сторінки. До кожного рішення ми підходимо персоніфіковано, терміни на отрисовку зручного користувачам унікального макета сайту укладаються в 7-8 робочих днів, це запорука збереження авторської графіки
 • Цільова аудиторія Ми порекомендуємо стилістику, відтінки і кольори, які підходять соціальним, віковим і іншим ключовим характеристикам цільових споживачів ваших товарів / послуг. Кращі з підготовлених нами макетів індивідуального веб дизайну корпоративного сайту відправляються на обговорення і затвердження замовнику. Надаємо декілька красивих і унікальних варіантів на вибір
 • Зручність і юзабіліті Важливим аспектом підготовки зовнішнього вигляду сайту та вимогою до сучасного і краще дизайну сайту є його технологічність і масштабованість. Впровадження графічних конверсійних елементів не повинно порушувати роботу інтерактивних і призначених для користувача сервісів і заважати діям користувача на сайті
 • Сучасні технології виготовлення сучасного красивого web інтерфейсу компанії, з використанням адаптивних технологій, зручного для відображення на мобільних пристроях. Схвалений вами варіант допрацьовуємо з урахуванням сформульованих побажань. Макети всіх концепцій майбутнього інтерфейсу, які надаються замовникові на розгляд, обгрунтовуються менеджером проекту
 • Іконки і інфографіка Продає дизайн головної сторінки сайту це не все, Зручний інтерфейс сайту означає підготовку всіх вкладених сторінок — каталог продукції, картка товару, форма заявки, замовлення, зворотний зв’язок, включаючи макети службових закритих розділів і форм комунікації. Продумуємо конверсійні елементи і шрифти, що становлять загальний обсяг інфографіки

Продає дизайн сайту, інтернет магазину як частина рекламної стратегії

Розробляючи інтерфейс ми враховуємо специфіку кожного виду і типу проекту — будь це інтернет магазин, рекламні та промо сторінки, персональний особистий або корпоративний сайт компанії. Маємо досвід в області розробка логотипу. Запропонуємо і редизайн. Спираємося на маркетинговий аудит, застосовуємо конкурентний аналіз, використовуємо фірмовий стиль компанії.

 • Серйозну увагу приділяємо зручності для користувачів і опрацювання конверсійних блоків.
 • Отрісуем графічні елементи захоплення, що акцентують увагу користувачів.

Джерело: Розробка і створення дизайну сайту

Створення та розробка сайтів в москві

Ми створюємо якісні сайти, які працюють на ваш бізнес.

Створення сайтів

Створення сайту під ключ:

Usability-проектування, дизайн, програмування і наповнення контентом.

Інтернет магазин

Розробка інтернет-магазину, готового витримувати серйозні навантаження і обробляти великі обсяги товарів і замовлень.

Сайт на Бітрікс

Розробка конверсійного адаптивного сайту на 1C Bitrix.

Швидке рішення (3 тижні) на хорошій CMS!

Чому варто довіритися саме нам?

Працюємо на результат

При розробці ставляться конкретні і вимірні цілі. Ми робимо сайт, який буде працювати на ваш бізнес і генерувати продажу.

Сучасні технології

У розробці використовуються сучасні технології, що полегшують подальший супровід і розвиток проекту.

сертифіковані розробники

Наша компанія є сертифікованим бізнес-партнером 1С-Бітрікс.

Розробка з урахуванням SEO

Всі наші сайти спочатку розробляються з урахуванням вимог пошукових систем і готові до повноцінного пошуковому просуванню. Оптимізація розрахована на так зване «Біле SEO» — грамотний розвиток ресурсу і турбота про користувачів

Розробка під ключ

Створення сайтів «під ключ» — повний спектр робіт починаючи від дизайну до наповнення і технічної підтримки.

правильні методології

У роботі над проектами ми застосовуємо зручні для вас методології управління проектами: Waterfall, Agile, SCRUM, DevOPS. Грамотна комбінація цих методик дозволяє забезпечувати високу якість при дотриманні термінів і бюджету.

Ознайомтеся з нашим портфоліо

Створення та розробка сайтів в москві

Каталог квитків на концерти і театри з доставкою.

Створення та розробка сайтів в москві

MskBuh — сайт приватного бухгалтера в Москві.

Створення та розробка сайтів в москві

Atlant-1 Інтернет магазин

Інтернет-магазин будівельного та електроінструменту.

Створення та розробка сайтів в москві

PSSP Весільний туроператор

Агенція весільних подорожей.

Створення та розробка сайтів в москві

Крейн Капітал

Гроші під заставу нерухомості.

Потрібно більше прикладів наших робіт? Подивіться повне портфоліо.

Як відбувається створення сайтів?

Створення сайту — непростий процес,

вимагає чіткий план і строгий контроль проекту.

Дослідження цільової аудторіі

Сегметація ЦА, розробка сценаріїв, постановка задачі

Наші фахівці проаналізують вашу цільову аудиторію, вивчать пошуковий попит і потреби потенційних клієнтів.

На основі цих даних будуть розроблені сценарії взаємодії з сайтом і підрахована орієнтовна конверсія.

формування вимог

Перелік функціоналу, критерії до дизайну, структура

 • Описуємо набір функціональних можливостей і всіх його ключових сторінок.
 • Складаємо вимоги до дизайну для вираження фірмового стилю компанії і цілісного покриття всіх сценаріїв взаємодії.
 • Розробка структури майбутнього сайту з урахуванням вимог пошукових систем.

прототипування

Юзабіліті-проектування ключових сторінок

Usability-фахівці розробляють прототипи основних посадочних сторінок, а також всього необхідного функціоналу сайту.

На основі готових прототипів дизайнери створюють майбутній вигляд сайту, з огляду на специфіку тематики та фірмового стилю компанії.

При створенні сайту ми реалізовуємо адаптивний дизайн.

Верстка та програмування

1С-Бітрікс / DotPlant CMS / Yii 2

Frontend-фахівці перетворюють готовий дизайн в HTML і додають динаміку.

Готова верстка адаптується програмістами під систему управління сайтом. Розробляється додатковий функціонал, наповнення контентом і настройка аналітики.

На всіх етапах програмістів супроводжує тестувальник.

оптимізація

Внесення необхідної базової SEO-оптимізації на сайт.

Опрацювання контенту на всіх посадочних сторінках.

Налаштування систем аналітики, конверсійних цілей і A / B тестування.

Ваш сайт готовий продавати!

Відгуки про нас

Рік тому "DevGroup" здійснили перенесення нашого сайту interakuhni.ru з нашого старого движка на DotPlant 2, їх власну розробку. Дизайн не змінювався, крім деяких моментів, але хлопці нарешті нам нормально структурували каталог, фільтри реалізували для зручного пошуку по сайту потрібної моделі, крім того, тепер ми нарешті можемо без проблем додавати нові сторінки, товари, категорії, що раніше було вкрай проблематично. Роботи свої виконали по домовленості повністю.

Наш сайт mosmebelplus.ru спочатку функціонував на CMS WordPress, але движок стояв некоректно, редагування на сайт вносилися складно, з адмінки можна було додавати нові товари категорії і особливе незручність це доставило, коли ми всерйоз seo-просуванням зайнялися. ДевГруп взялися на перенесення на движок DotPlant 2, шаблон не змінювався, але доопрацювання по дизайну були, структуру розгорнуту реалізували і по функціоналу додали фільтри для зручності пошуку по сайту. Не буду говорити, що вони підняли наш бізнес на новий рівень, але зі своєю роботою впоралися без складнощів, в обумовлений термін і зараз нам це серйозно полегшило роботу по seo-просування.

Висловлюємо подяку компанії «DevGroup» за якісну роботу по розробці нашого нового сайту «АтлантТехСнаб». Фахівцями компанії була виконана величезна робота по переробці і поліпшенню нашого інтернет-магазину. В рамках проекту нам розробили повністю новий дизайн, структуру і функціональне наповнення. Сайт був переданий нам в повній готовності до експлуатації і повністю придатний для подальшого розвитку і SEO. Всі розбіжності, що виникають в роботі над проектом, вирішувалися дуже конструктивно і швидко! Більш того, зараз, коли сайт вже зданий, співробітники DevGroup допомагають реалізовувати нам нові ідеї щодо розвитку сайту. Наші очікування повністю виправдалися, ми задоволені результатом. Будемо рекомендувати компанію своїм партнерам і друзям. Удачі Вашому колективу і процвітання фірмі!

З початку нашої співпраці чувтсуется відповідальне ставлення менеджера до нашого проекту. В процесі своєї діяльності фахівці компанії підтвердили свій високий професійний статус і оперативність у вирішенні проблем. Нам відповідали своєчасно на всі виникаючі питання, надають консультації та рекомендації щодо нашого сайту. Відчувається, що в даній компанії працюють справжні професіонали своєї справи.

Висловлюємо подяку компанії DevGroup за роботу над поліпшенням нашого порталу loveplanet.ru Я високо оцінюю якість виполенних робіт з аналізу потреб користувачів і проектування інтерфейсу нової системи особистих повідомлень. Вважаю за необхідне окремо згадати відповідальність по відношенню до термінів виконання поставлених завдань і неухильне дотримання цілей замовника.

Було проведено комплексний аналіз порталу в площинах юзабіліті і SEO, за результатами якої надано розгорнутий експертний звіт з рекомендаціями щодо оптимізації візуальної і текстової складових. Підсумкові матеріали були гідно оформлені і написані доступною і зрозумілою мовою. Отриманий документ ліг в основу зміненої концепції роботи над порталом "Банкі.ру"

Велике спасибі фахівцям компанії DevGroup за широкий комплекс робіт, проведених в рамках створення нашого нового інтернет-магазину. Дуже сподобалися запропоновані ідеї і вміння їх реалізувати в рамках поставлених завдань. При розробці сайту були враховані всі наші побажання, що дозволило створити ефективну торговельну площадку для нашого бізнесу.

Скільки коштує ефективний сайт?

Ціна створення сайту залежить від обсягу і складу робіт, якості дизайну. Невеликого бізнесу слід розраховувати на вартість від 70 000 руб. Великим же компаніям виставляється персональне комплексну пропозицію.

Додаткові можливості по оплаті:

 • оплата в розстрочку;
 • знижка при замовленні створення декількох сайтів;
 • знижка при замовленні пошукового просування.

готові пропозиції

 • Створення корпоративного сайту — від 72 600 руб. з 1 дизайн концепцією і 71 695 руб. з двома концепціями дизайну на вибір. Термін: 3 — 4 тижні.
 • Створення сайтів на Бітрікс — від 70 000 руб. для сайту послуг. Термін: 2 — 3 тижні.
 • Інтернет-магазин на Бітрікс — від 115 000 рублей за 3-4 тижні!
 • Інтернет-магазин з типовим дизайном — від 80 000 рублей.
 • Інтернет-магазин на Yii 2 — від 100 000 рублів.
 • Landing page — від 10 000 рублів до 40 000 рублів за адаптивну продає посадкову сторінку.
 • Технічна підтримка сайту — від 5 000 рублів на місяць.

Створення та розробка сайтів в москві

Зв’яжіться з нами

Залиште своє повідомлення з описом вашого проекту.

Наші фахівці зв’яжуться з Вами найближчим часом.

Створення ефективних сайтів, розробка інтернет магазинів з урахуванням вимог пошукових систем та інтернет-маркетингу.

Соціальні мережі

Акція адаптивний сайт!

Тільки до 19 Января!

При замовленні будь-якого сайту — адаптивна під мобільні пристрої версія сайту в подарунок!

Джерело: Створення та розробка сайтів в Москві

Розробка і створення сайтів професійна розробка web сайту в москві

Професійна розробка сайтів

Сайт комерційної компанії — сучасний, динамічний і максимально ефективний інструмент підтримки бізнесу, його просування в нові комунікаційні мережі, розширення географії та швидкого збільшення цільової аудиторії покупців. При цьому, створення професійного веб-ресурсу — тільки перший етап реалізації інтернет-рішень, що мають високий ступінь результативності. Далі повинен обов’язково слідувати етап комплексного просування в Мережі, тобто розробка сайтів.

Важливо розуміти, що високоякісне створення сайту саме по собі не здатне забезпечити комерційний успіх електронного ресурсу — сайт залишиться тільки сторінкою в Мережі, а «працювати» і приносити прибуток він почне тільки після того, як буде проведена його професійна розробка.

Професійна розробка сайтів (просування) — складний і багатоетапний процес впровадження комплексу сучасних маркетингових та інтернет-технологій, який вирішує безліч найважливіших завдань: інформує і рекламує ресурс, систематизує і аналізує конкурентне середовище і одержувані результати, впроваджує високотехнологічні проекти і коригує найбільш ефективні маркетингові інструменти.

«Повний цикл» розробки веб сайтів включає в себе створення ресурсів необхідного рівня, їх підтримку (системи управління, веб-мастеринг, адміністрування і т.д.), аудит (аналіз конкурентного середовища і конверсії сайту, усунення помилок і т.д.) , маркетингове просування (консалтинг, контекстна, вірусна і банерна реклама) і ряд інших складних, але дуже ефективних функцій, які здатні вивести ресурс в Top-10 пошукових запитів.

Основне завдання і мета комплексної розробки сайту — його швидке просування в результатах пошукової видачі, збільшення кількості цільових заходів на його сторінки, зростання цільової аудиторії і збільшення прибутку від продажів.

Розробка сайтів в Москві

Природно, масштабність і складність завдань, що вирішуються комплексним просуванням сайтів, вимагає залучення професійних компаній, які мають штатом висококласних фахівців і займаються розробкою сайтів на найвищому рівні.

Такою компанією в Москві є WebSeoPromo — команда програмістів, веб-дизайнерів, аналітиків і інтернет-маркетологів високого класу, що пропонує комплексні інтернет рішення (від стартового планування сайту до процесу управління прямими продажами), що гарантують ефективний результат фінансових вкладень замовників і отримання прибутку в найкоротші терміни .

Наш основний профіль — повний спектр послуг з просування веб-сайтів для різних галузей бізнесу з впровадженням веб-технологій останнього покоління і ексклюзивних маркетингових інструментів. Ми пропонуємо клієнтам:

 • Професійні знання та досвід розробки сайтів в різних областях бізнесу;
 • Оптимізовані процеси проектного управління та авторський нагляд на всіх етапах їх реалізації;
 • Уміння приймати і впроваджувати нестандартні інтернет-рішення з повною гарантією очікуваного результату;

Компанія WebSeoPromo створює високоефективні інтернет-продукти і керує ними так, щоб клієнт мав можливість отримати оптимальний результат при мінімумі витрачених сил, часу і фінансових коштів!

Переваги просування і створення сайтів від WebSeoPromo

 • Залучення цільових клієнтів — тільки необхідні Вам люди.
 • Високий рівень конверсії — значне збільшення відсотка замовлень.
 • Професійні послуги — просування і розробка сайтів базуються на конкретних принципах, фактах, аналітичних даних.
 • Низька вартість — один цільовий клієнт обходиться значно дешевше в порівнянні з традиційними видами реклами.
 • Індивідуальні підхід — усі послуги враховують Ваші конкретні завдання, будуються не за шаблонами.

База знань

 • Чи справді Google краще, ніж Яндекс? — Порівняльний можливості і недоліки основних пошукових
 • Розвиток SEO: тенденції та перспективи — Використовуйте для просування веб-ресурсів тільки прогресивні методи.
 • Оцінка енерговитратності та вартості оптимізації — Методи оцінки конкурентності ключових запитів і прийоми оцінки SEO
 • Хибні уявлення заважають про швидке просування сайтів — Помилки уявлення про просування сайту у багатьох людей. Хочете, щоб раскутка сайту приносила Вам прибуток?
 • Соціальні сигнали — активне просування сайту — Роль соціальних сигналів в продвіденіі сайту.
 • Москва
 • Київ
 • New York
 • ул.Юровская 93, корпус 1, офіс 11 Як дістатися?
 • (495) 777 65 92, 703 17 25
 • Refund Policy
 • Privacy Policy

інформація про оплату

 • перевірити атестат

 • Джерело: Розробка і створення сайтів, професійна розробка web сайту в Москві